O nama

Stars

Free Software Foundation Europe je posvećena unapređivanju besplatnog softvera i radu za slobodu u nastajućem digitalnom društvu.

Pristup softveru određuje ko može učestvovati u digitalnom društvu. Slobode korištenja, proučavanja, dijeljenja, i unapređenja softvera omogućuju ravnopravno učestvovanje, i iznimno su bitne.

Navigacija