Om oss

Stars

Free Software Foundation Europe har som formål å fremme fri programvare og arbeide for frihet i et voksende digitalt samfunn.

Tilgang til programvare avgjør hvem som kan delta i det digitale samfunn. Frihet til å bruke, studere, dele, og forbedre programvare muliggjør likeverdig deltagelse, og er svært viktig.

Navigasjon