Help us leave future generations a world where digital freedom is a right. Support us!

Varovanie: Táto stránka nebola zatiaľ preložená. To, čo tu vidíte, je originálny text stránky. Prosím pozrite sa sem ak môžete pomôcť s prekladmi, príp. iným spôsobom.

Electoral campaigns

Ask Your Candidates

Successful campaigns

2009

2010

2011

2012

2013

2016

2017