179.801,35€ of 212.000€

One of our goals for 2023 is simple: Software created using taxpayers’ money must be released as Free Software. Please help us to achieve this!

Varovanie: Táto stránka nebola zatiaľ preložená. To, čo tu vidíte, je originálny text stránky. Prosím pozrite sa sem ak môžete pomôcť s prekladmi, príp. iným spôsobom.

Electoral campaigns

Ask Your Candidates

Successful campaigns

2009

2010

2011

2012

2013

2016

2017