Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Electoral campaigns

Let's Promise

Successful campaigns

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Useful resources

Full text of the 2014 Free Software Pact:


I am aware that:

The work of Free Software actors plays a role in the preservation of essential freedom in the digital era, the sharing of knowledge and the bridging of the "digital gap". It is also an opportunity for the general public, for our technological independence and competitiveness, in my country and in Europe; Free Software is a "common", to be protected and developed. Its existence relies upon the right for an author to release their software along with the source code, and to grant everyone the right to use, copy, adapt and redistribute it, in its original or in a modified form.

I therefore undertake to:

Encourage all administrations, all public or local services to prefer Free Software and open standards in their choices, purchases and own developments; Support active policies in favour of Free Software, and oppose any discrimination against it; Stand up for Free Software authors' and users' rights, especially by requiring the modification of any legal text currently weakening those rights, and opposing any legal project that would lead to such consequences.