Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Hamburg, April 30th, 2002

Recommendation

of the Free Software Foundation Europe (FSF Europe)
and supporting parties
for the
Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities and for the dissemination of research results for the implementation of the European Community framework programme 2002--2006

Download as PDF; 126k

[ Recommendation | Reasoning | Supporting Parties ] [ More Supporting Parties ]

More supporting parties


ObjectWeb Consortium
 http://www.objectweb.org

Redesign s.r.l.
 via Enrico Cosenz,16
 20157 Milano, Italy
 http://www.redesign.it

The 1990 Trust
 Room 12, Winchester House
 9 Cranmer Road
 London SW9 6EJ, United Kingdom
 http://www.blink.org.uk
 http://healthweb.blink.org.uk

Ynternet.org 
 CP 584, place du tunnel 18
 1000 Lausanne 17, Switzerland
 http://ynternet.org/

How to support this recommendation

If you also want to support this recommendation, please send mail to web@lists.fsfe.org declaring your support. This mail should contain the name of your company, organisation or association, the snail-mail address to be put on the list and (if applicable) your URL.