Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

The Legal Network

Apply for membership in the Legal Network

The Legal Network is a neutral, non-partisan, group of experts in different fields involved in Free Software legal issues. Using this form you can request membership in this network.

First and last name:

Your email address to be used for the Legal Network:

Your background and current activities related to Free Software legal and licensing questions:

URL(s) to additional profile pages (optional):

References to articles, presentations, or other examples of your work in the Free Software area (optional):

Name of existing member(s) sponsoring your addition. You are welcome to include their short recommendations (a few sentences) (optional):

Accepting these rules is a precondition to join the Legal Network.After submitting this application you will receive an email to confirm your provided email address by clicking a link. Only after confirmation we can start evaluating your request.