Petice za odstranění reklam na proprietární software z vládních webových stránek

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice dáváme na vědomí, že jsme výslovně a jednoznačně proti tomu, aby vláda a státní instituce propagovaly na svých webových stránkách proprietární softwaré produkty.

Taková propagace porušuje zásadu nestrannosti a vybízí občany k tomu, aby používali technologie, které zbytečně omezují jejich svobodu. Není úkolem vlády, aby podporovala vybrané účastníky trhu na úkor jiných, obzvláště pokud to vede k udržování monopolního postavení nadnárodních softwarových firem.

Při doporučování občanům, čím dané elektronické dokumenty otevírat, by úřady měly informovat o tom, že existuje řada metod a technologií neomezujících práva uživatelů v digitálním světě. Např. tím, že budou odkazovat na PDFreaders.org.

Svobodný software zaručuje uživatelům právo ho používat (k libovolnému účelu), zkoumat (bez utajených částí), sdílet (s kýmkoli) a vylepšovat. Úřady by měly publikovat dokumenty ve formátech, které se dají číst pomocí svobodného softwaru. Existuje vskutku mnoho svobodných aplikací pro čtení takových dokumentů. Vláda by měla vést občany ke svobodě a podporovat je v používání takových aplikací.

S úctou,

níže podepsaní

Seznam signatářů

Organizační (90)

Podniky (63)

Inviduální (2730)