Petycja apelująca o usunięcie reklam własnościowego oprogramowania na stronach publicznych instytucji

My, niżej podpisani, niniejszym stwierdzamy, że wyraźnie i jednoznacznie sprzeciwiamy się reklamie własnościowego oprogramowania na stronach rządowych.

Takie naruszenie bezstronności reklamy zachęca obywateli do korzystania technologii, które niepotrzebnie ograniczają ich wolność. Rolą rządu nie jest również wspieranie niektórych uczestników rynku, a nie innych, zwłaszcza w sytuacjach gdy takie działa mają na celu utrzymanie monopolu producenta oprogramowania.

W wyjaśnieniach, jak korzystać z zasobów cyfrowych, które świadczą, agencje rządowe powinny wyjaśnić, że dostępnych jest wiele programów i jednocześnie promować technologie które nie ograniczają praw użytkowników, przykładowo poprzez wstawienie odnośnika do PDFreaders.org.

Wolne oprogramowanie zapewnia użytkownikom prawo do korzystania (w dowolnym celu), analizowania (bez tajemnic), rozpowszechniania (wszystkim) i ulepszania oprogramowania, którego używają. Instytucje powinny publikować swoje dokumenty w formatach, które mogą być odczytane przez wolne oprogramowanie. W rzeczywistości, wiele wolnych aplikacji umożliwia odczytywanie udostępnianych dokumentów. Rządy powinny prowadzić obywateli ku wolności i zachęcić obywateli do korzystania z tych aplikacji.

Z poważaniem,

Niżej podpisani

Lista sygnatariuszy

Organizacje (90)

Firmy (63)

Osoby prywatne (2730)