Fria PDF-läsare

Namninsamling angående reklam för properitära programvaror på myndigheters webbplatser

Vi som skriver under här uttrycker klart och tydligt att vi motsätter oss reklam för properitära programvaror på myndigheters webbplatser.

Sådan reklam medför partiskhet och uppmuntrar medborgare att använda teknologi som i onödan begränsar deras frihet. Det är inte offentlig sektors roll att stödja vissa marknadsaktörer mer än andra, speciellt inte när det medverkar till att främja globala aktörers monopolställning.

När offentlig sektor tillhandahåller digitala resurser bör de också ange att det finns olika valmöjligheter samt främja teknologier som inte begränsar medborgarnas digitala rättigheter. När det gäller PDF görs detta enkelt genom att t.ex. länka till PDFreaders.org.

Fri programvara garanterar medborgarnas rättigheter att använda, studera, dela och förbättra programvaran de använder. Myndigheter bör publicera sina dokument i format som kan läsas av alla, oberoende av plattform. Det inkluderar de många olika fria programvarualternativen som finns. Myndigheter bör leda sina medborgare till frihetliga alternativ, och uppmuntra dem att använda sådana.

Med vänliga hälsningar

List of signatories

Organisationer (90)

Företag (63)

Privatpersoner (2730)