Vabavaralised PDF-lugejad

Petitsioon eemaldamaks kinnise tarkvara reklaam avaõiguslike asutuste veebilehtedelt

Käesolevaga anname meie, allakirjutanud, sõnaselgelt ning ühemõtteliselt teada, et oleme vastu kinnise tarkvara reklaamimisele valitsusasutuste veebilehtedel.

Kinnise tarkvara reklaam on erapoolik ning ergutab kodanikke kasutama tehnoloogilisi lahendusi, mis piiravad tarbetult nende vabadust. Valitsuse ülesandeks pole toetada teatud turuosalisi ning mitte toetada teisi. Iseäranis juhul, kui selline tegevus aitab säilitada ülemaailmsete tarkvaraettevõtete monopole.

Valitsusasutuste juhistes, kuidas kasutada nende pakutavaid digitaalseid ressursse, tuleks selgitada, et on olemas mitmeid võimalusi. Eelistada tuleks lahendusi, mis ei piira kasutajate digitaalseid õiguseid. Näiteks viidates leheküljele PDFreaders.org.

Vaba tarkvara kindlustab kasutajatele õiguse kasutada (mis tahes eesmärgil), uurida (ilma saladusteta), jagada (ükskõik kellega) ning täiendada tarkvara, mida nad kasutavad. Avaõiguslikud asutused peaksid oma dokumente avaldades kasutama dokumendivorminguid, mida on võimalik lugeda vaba tarkvaraga. Selliste dokumentide lugemiseks leidub mitmeid vabavaralisi rakendusi. Valitsus peaks andma kodanikele vabaduse ja julgustama neid kasutama vabavaralisi tarkvaralahendusi.

Siiralt

allakirjutanud

Allakirjutanute nimekiri

Organisations (90)

Businesses (63)

Individuals (2730)