SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Petiție pentru eliminarea reclamei la software proprietar de pe website-urile guvernamentale

Noi, subsemnații, ne exprimăm aici opoziția fermă și neechivocă față de reclama făcută software-ului proprietar pe website-urile guvernamentale.

O astfel de reclamă dă naștere la discriminări și încurajează cetățenii să folosească tehnologii care le restricționează inutil libertățile. Rolul guvernului nu este să sprijine anumiți participanți la jocul pieței în defavoarea altora, în special atunci când acest lucru contribuie la menținerea monopolului comercial al marilor companii de software internaționale.

Atunci când explică modul de utilizare al resurselor informatice pe care le pun la dispoziția publicului, agențiile guvernamentale trebuie să scoată în evidență faptul că există mai multe metode, alternative, de utilizare și să acorde preferință tehnologiilor care nu restrâng drepturile utilizatorilor în mediul digital - de exemplu, oferind link-ul către a PDFReaders.org

Software-ul Liber garantează dreptul cetățenilor de a-l utiliza (în orice scop), de a-l studia (fără secrete), de a-l împărți cu alte persoane (cu oricine) și de a-l îmbunătăți. Guvernele trebuie să își publice documentele în formate care pot fi citite cu Software Liber. Există, într-adevăr, multe programe care permit citirea acestor documente. Guvernele trebuie să îndemne cetățenii către libertate și să îi încurajeze să utilizeze astfel de programe libere.

Cu stimă,

Subsemnații

Lista semnatarilor

Organisations (90)

Businesses (63)

Individuals (2730)