Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Public Money? Public Code!

Expert Brochure to modernise public digital infrastructure with public code

What is Free Software? How does it contribute to security and transparency of state digital infrastructure? Which steps can public administrations take? These and more questions are answered in our latest publication "Public Money Public Code – Modernising Public Infrastructure with Free Software". Download it or order a printed copy below.

This brochure summarises the FSFE's long-term expertise with additional knowledge from leading experts in various ICT areas. It helps readers understand Free Software and its benefits for a modern digital public infrastructure.

Interested reader with a Public Money Public Code brochure

Hot topics covered include the avoidance of vendor lock-in, improvement of IT security through openness, exploring different business models, handling of procurement issues, and learning from innovative approaches to smart cities.

Get your copy now

You can download a PDF version of the brochure below or order a printed version. The document is licensed as CC BY-SA 4.0. Available languages: English, German, Czech, Brazilian Portuguese, Spanish, and Italian.

Download as PDF Order printed copy

You like our brochure? You can help spread it! Political work costs money. Charge our resources with a donation so we can address decision makers in all over Europe and boost the message of public code.

It is time to demand: Public Money? Public Code!

Donate to the FSFE