Varovanie: Táto stránka nebola zatiaľ preložená. To, čo tu vidíte, je originálny text stránky. Prosím pozrite sa sem ak môžete pomôcť s prekladmi, príp. iným spôsobom.

Software Patents in Europe

[ Introduction | Background | Status | Further Reading ]

Documents

These documents explain how software patents will influence very different areas of society and economy.

These organisations and pages contain more information about software patents.