Varning: Den här sidan har inte blivit översatt ännu. Vad du ser nedan är originalversionen av sidan. Använd denna sida för att få information om hur du kan hjälpa till med översättningar och andra saker.

Software Patents in Europe

[ Introduction | Background | Status | Further Reading ]

Documents

These documents explain how software patents will influence very different areas of society and economy.

These organisations and pages contain more information about software patents.