Gelecek kuşaklara dijital özgürlüğün bir hak olduğu bir dünya bırakmamıza yardım edin. Bizi destekleyin!

Bu sayfa henüz çevrilmedi. Bu sayfayı ve fsfe.org'daki diğer sayfaları çevirmemize lütfen yardımcı olun, böylece insanlar mesajımızı kendi anadillerinde okuyabilirler.

Our Donors 2002

We would like to thank everyone who supports our work. Your contributions as volunteer, Fellow or sponsor make our work possible. Distributed support secures our independence, which is why every small contribution is important. Either publicly show your donation with our sponsoring graphics or remain anonymous.

Patrons of the FSFE

Linuxhotel Villa Vogelsang Linuxhotel Villa Vogelsang

Sustaining Contributors of the FSFE

Contributors of the FSFE

Supporters of the FSFE

Hardware donations are listed on our Hardware Donation website. There, you can also find Information on how to support us with hardware.