Nyheter

Interoperabilitet mellom nettlesere:
FSFE ønsker Europakommisjonens vedtak velkommen, og tilbyr støtte

Published:

16. januar rapporterte Europakommisjonens Generaldirektorat for konkurranse at de hadde sendt ut en meddelse av klagepunkter vedrørende Microsofts tilknytning av Internet Explorer (IE) til operativsystemet Windows. Denne reaksjonen kommer av en klage som opprinnelig ble sendt inn av Opera Software, et europeisk selskap involvert i utvikling av nettlesere.

Free Software Foundation Europe ønsker Europakommisjonens avgjørelse velkommen, og tilbyr sin støtte i den kommende etterforskningen av kartellvirksomhet. Som tidligere nevnt i et brev til EUs kommisær for konkurranse, Neelie Kroes, anser vi konkurransebegrensende oppførsel for å være uakseptabelt; enten det fremstår som å «knytte» produkter med dominerende markedsandeler sammen, eller ved å omgå standarder og regler for lik tilgang.

«Nettlesere er i ferd med å bli et kritisk utgangspunkt for databruk både hjemme og på jobb,» sier Shane Coughlan, juridisk koordinator hos FSFE. «Tidligere har ikke markedet vært i stand til å hindre urettferdig fordreining av skrivebordsmiljøet, og vi kan ikke la slik praksis gjenta seg.»

«Det er viktig at ingen foretak i Europa får lov til å innføre en fremgangsmåte som omfavner, utvider og forhindrer konkurranse, enten gjennom manipulasjon av interoperabilitetinformasjon eller ved misbruk av en en dominerende posisjon markedet ved å knytte produkter sammen,» sier Georg Greve, president i FSFE. «Microsoft er et selskap som tidligere har blitt dømt for markedsforvridning i Work Group Server-markedet, og vi håper Europakommisjonen også tar opp anklagene om kartellvirksomhet opprinnelig innklaget tidlig i 2006 av den Europeiske komité for interoperative systemer (ECIS) som berører markedsmisbruk i andre områder.»

For FSFEs tidligere uttalelse om denne saken, vennligst se: https://fsfe.org/news/2007/news-20071221-01

For FSFEs brev til kommisjonæren for europeisk konkurranse, Neelie Kroes, vennligst se: https://download.fsfe.org/policy/letters/20071219-opera-antitrust.pdf

Om Free Software Foundation Europe

Free Software Foundation Europe (FSFE) er en ideell, frivillig organisasjon som er aktiv i mange europeiske land, og som er involvert i en rekke globale aktiviteter. Tilgang til programvare avgjør deltagelse i et digitalt samfunn. For å sikre lik deltakelse i informasjonsalderen, så vel som konkurransefrihet, fremmer Free Software Foundation Europe fri programvare, definert av frihetene til å bruke, studere, endre og kopiere. Organisasjonen ble stiftet i 2001 med det formål å skape oppmerksomhet omkring disse sakene, for å sikre fri programvare både politisk og juridisk, og for å gi folk frihet ved å støtte utvikling av fri programvare.

Du finner mer informasjon om vårt arbeid og om FSFE på https://fsfe.org/.

Pressekontact:

Georg Greve, president i FSFE, greve@fsfe.org

Kontakt