Νέα

Διαλειτουργικότητα στους περιηγητές Ιστού:
Το FSFE καλωσορίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσφέρει υποστήριξη

στις:

Στις 16 Ιανουαρίου η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι εξέδωσε μια δήλωση ενστάσεων σχετικά με την πρόσδεση του Internet Explorer (IE) της Microsoft στην οικογένεια των λειτουργικών συστημάτων Windows. Αυτή η δήλωση στηρίζεται σε μια καταγγελία που αρχικά υπέβαλλε η Opera, μια Ευρωπαϊκή εταιρία που ασχολείται με ανάπτυξη περιηγητών ιστού.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού καλωσορίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσφέρει την υποστήριξή του στην επερχόμενη διερευνητική διαδικασία περί μονοπωλίων. Όπως δηλώθηκε προηγουμένως σε μια επιστολή προς την Ευρωπαία Επίτροπο για τον Ανταγωνισμό Neelie Kroes, η συμπεριφορά εναντίον του ανταγωνισμού είναι απαράδεκτη ανεξάρτητα αν συμβαίνει με την 'πρόσδεση' προϊόντων με κυρίαρχα μερίδια αγοράς ή με την αποφυγή των προτύπων και της δίκαιης πρόσβασης.

"Οι περιηγητές Ιστού εξελίσσονται σε μια κρίσιμη πλατφόρμα για τους οικιακούς υπολογιστές και τους υπολογιστές στις επιχειρήσεις," λέει ο Shane Coughlan, νομικός συντονιστής στο FSFE. "Η αγορά προηγουμένως απέτυχε να παρεμποδίσει την άδικη παραμόρφωση στο περιβάλλον γραφείου και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων πρακτικών".

"Είναι σημαντικό ότι σε καμία επιχείρηση στην Ευρώπη δεν επιτρέπεται να καθιερώσει οποιαδήποτε πολιτική εναγκαλισμού, νόθευσης και εξάλειψης (embracing, extending and extinguishing) του ανταγωνισμού είτε μέσα από εκμετάλλευση των πληροφοριών διαλειτουργικότητας ή μέσα από κατάχρηση κυρίαρχης θέσης με άδικη πρόσδεση και πακετάρισμα προϊόντων", λέει ο Georg Greve, Πρόεδρος του FSFE. "Η Microsoft είναι μια εταιρία η οποία έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για παραμόρφωση της αγοράς στους Εξυπηρετητές Ομάδων Εργασίας και θα ήταν ευπρόσδεκτη από εμάς μια πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με την καταγγελία παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, η οποία αρχικά κατατέθηκε στις αρχές του 2006 από την European Committee for Interoperable Systems (ECIS) για την αλλοίωση των κανόνων της αγοράς και σε άλλες περιοχές".

Για την προηγούμενη δήλωση του FSFE πάνω σε αυτό το ζήτημα παρακαλούμε δείτε: https://fsfe.org/news/2007/news-20071221-01

Για την επιστολή του FSFE στην Ευρωπαία Επίτροπο για τον Ανταγωνισμό Neelie Kroes παρακαλούμε δείτε: https://download.fsfe.org/policy/letters/20071219-opera-antitrust.pdf

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) είναι μια μη-κερδοσκοπική μη-κυβερνητική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και ασχολείται με πολλές διεθνείς δραστηριότητες. Η πρόσβαση στο λογισμικό καθορίζει τη συμμετοχή σε μια ψηφιακή κοινωνία. Για να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή στην εποχή της πληροφορίας, καθώς επίσης και τον ελεύθερο ανταγωνισμό, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) επιδιώκει και είναι αφοσιωμένο στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού, το οποίο ορίζεται από τις ελευθερίες να χρησιμοποιείται, να μελετάται, να τροποποιείται και να αντιγράφεται. Από την ίδρυσή του το 2001, η ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά, η πολιτική και νομική προστασία του Ελεύθερου Λογισμικού και η απόδοση Ελευθερίας στους ανθρώπους με την υποστήριξη της ανάπτυξης του Ελεύθερου Λογισμικού είναι κεντρικά ζητήματα για το FSFE.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα του FSFE στο https://fsfe.org/.

Επαφή με τον Τύπο:

greve@fsfe.org

Επικοινωνία