Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

Nyheter

2009, et nytt år

Published:

Hva kan jeg gjøre for å forbedre ting for meg selv og andre?

Kanskje kan jeg bli med de
som jobber for frihet
i den digitale tidsalderen

… bidra med eget arbeid og egne
erfaringer til fri programvare
og dets verdier

… bli en del av et samband av
frivillige som jobber for frihet
og selvstendig kontroll av
data og programvare

… sammen med dem, for en verden
med sosial rettferdighet, frihet
og demokrati

… og bidra direkte til
organisasjonen og
dens aktiviteter hvis jeg vil.

Jeg kan gjøre alt dette
ved å bli med i FSFE Fellowship,
eller hjelpe en venn med å bli med.

To top