News

2009, една нова година

on:

Какво мога да направя, за да подобря нещо в живота както на себе си, така и на другите

Може би мога да стана част от хората, които
работят за запазване на свободата в дигиталния свят

… да допринасям за Свободния софтуер и ценностите му
със собствените си ръце
и знания

да стана част от общността на
доброволците, които изграждат възможностите за свобода и личен контрол върху собствените
данни и софтуер

… да се изправя редом с тях, за един свят
на социална справедливост, свобода и
демокрация

и ако искам, да участвам директно в
организацията
инейните дейности.

Мога да бъда всичко това, като
стана сътрудник в сдружението на ФССЕ,
или помогна на приятел да стане сътрудник.

To top