Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

News

2009, една нова година

on:

Какво мога да направя, за да подобря нещо в живота както на себе си, така и на другите

Може би мога да стана част от хората, които
работят за запазване на свободата в дигиталния свят

… да допринасям за Свободния софтуер и ценностите му
със собствените си ръце
и знания

да стана част от общността на
доброволците, които изграждат възможностите за свобода и личен контрол върху собствените
данни и софтуер

… да се изправя редом с тях, за един свят
на социална справедливост, свобода и
демокрация

и ако искам, да участвам директно в
организацията
инейните дейности.

Мога да бъда всичко това, като
стана сътрудник в сдружението на ФССЕ,
или помогна на приятел да стане сътрудник.

To top