News

Nova godina, 2009.

on:

Šta mogu učiniti kako bih doprineo/la sebi i drugima?

Možda bih mogao/la da se pridružim onima
koji rade za slobodu u digitalnom društvu?

… da doprinesem onim što imam i mogu
slobodnom softveru i njegovim vrednostima

… postanem deo zajednice
volontera koji rade za slobodu
i mogućnost individualne kontrole
podataka i programa

… pridružim im se u svetu
društvene pravde, slobode i
demokratije

… i direktno učestvujem u
organizaciji i
aktivnostima, ako želim.

Sve to mogu priključivanjem Družini FSFE-a (FSFE Fellowship)
i pomaganjem prijatelju da učini isto.

Vrh strane