Vratili ste se na posao? Još uvek tražite dobru novogodišnju rezoluciju?
2009. godina će biti veoma značajna za FSFE, dobrim delom zato što će generalna skupština (General Assembly) postati bogatija za prvog člana iz redova Družine (Fellow) koji će biti izabran na opštim izborima među svim aktivnim članovima družine. Družina (The Fellowship) će nastaviti aktivno učešće u aktivnostima FSFE-a.

Press

Nova godina, 2009.

on:

Šta mogu učiniti kako bih doprineo/la sebi i drugima?

Možda bih mogao/la da se pridružim onima
koji rade za slobodu u digitalnom društvu?

… da doprinesem onim što imam i mogu
slobodnom softveru i njegovim vrednostima

… postanem deo zajednice
volontera koji rade za slobodu
i mogućnost individualne kontrole
podataka i programa

… pridružim im se u svetu
društvene pravde, slobode i
demokratije

… i direktno učestvujem u
organizaciji i
aktivnostima, ako želim.

Sve to mogu priključivanjem Družini FSFE-a (FSFE Fellowship)
i pomaganjem prijatelju da učini isto.

Vrh strane