Πίσω στη δουλειά; Αναζητάτε ακόμα ένα καλό Ψήφισμα για το Νέο Έτος;
Το 2009 θα είναι μια σημαντική χρονιά για το FSFE, όχι μόνο επειδή η Γενική Συνέλευση θα δει το πρώτο Μέλος να περιλαμβάνεται σε αυτήν με γενική εκλογή ανάμεσα σε όλα τα ενεργά Μέλη του FSFE. Η Κοινότητα θα συνεχίσει επίσης να παίζει έναν άμεσο ρόλο στις δραστηριότητες του FSFE.

Τύπος

2009, μια νέα χρονιά

:

Τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω τα πράγματα για τον εαυτό μου και τους άλλους;

Ίσως να ενωθώ με όσους
δραστηριοποιούνται για την ελευθερία στην ψηφιακή εποχή

… να συμβάλλω με προσωπική εργασία και πόρους για το
Ελεύθερο Λογισμικό και τις αξίες του

… να γίνω μέρος μιας κοινότητας
εθελοντών που δραστηριοποιούνται
για την ελευθερία
και τον προσωπικό έλεγχο των
δεδομένων και του λογισμικού

… να βαδίσω μαζί τους, για έναν κόσμο με κοινωνική
δικαιοσύνη, ελευθερία
και δημοκρατία

… και να συμμετάσχω άμεσα
στον οργανισμό και τις
δράσεις του αν το θελήσω.

Μπορώ να τα κάνω όλα αυτά με
την ένταξή μου στην Κοινότητα
του FSFE, ή βοηθώντας έναν
φίλο να ενταχθεί.

To top