SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nyheter

Svensk aktivist erhåller Nordic Free Software Award 2011

Publicerat:

Erik Josefsson.

Photo: Håkan Lindgren

Erik Josefsson är mottagare av the Nordic Free Software Award 2011. Med utmärkelsen uppmärksammar Föreningen Fri Kultur och Programvara (FFKP) Josefsson för hans insatser i kampanjen för frihet i infomationssamhället.

"Det är en glädje för oss att få uppmärksamma Erik för det oerhört viktiga arbete han har utfört under de senaste 10 åren", säger FFKP:s vice direktör Jonas Öberg. "Erik har en exceptionell förmåga att förstå och förklara sambandet mellan teknik och politik. Vi är oerhört tacksamma för hans insats. Hans arbete inspirerar oss alla."

Från en karriär som professionell basviolinist har Josefsson gradvis gått över till att bli heltidsaktivist för frihet i informationssamhället. Han grundade den svenska grenen av Föreningen för en Fri Informationsinfrastruktur (FFII) år 2004. Året därefter listades han som en av Sveriges 30 främsta makthavare inom teknik, i samband med den stora debatten om patent på mjukvara inom EU. Josefsson räknas som en av de främsta försvararna av fri programvara i Europa.

Som aktivist i Bryssel 2005, hade Josefsson en nyckelroll i att få EU-parlamentet att förkasta förslaget till direktiv om patent på programvara. I fjol hade han en lika viktig roll i att förhindra lagstiftning som skulle stänga av människor från Internet utan föregående juridisk prövning. För närvarande bekämpar han en ratificering av ACTA-fördraget.

Josefsson är för närvarande anställd av den Gröna gruppen i EU-parlamentet, som rådgivare i internetfrågor. Han arbetar på att bygga upp verktyg, som t.ex. ParlTrack, som gör parlamentets arbete mer transparent för unionens medborgare. "Det är en källa till verklig makt", says Henrik Sandklef, vice ordförande i Free Software Foundation Europe (FSFE). "Att förstå hur parlamentet arbetar och kunna påverka vid rätt tid i processen är oerhört viktigt om rörelsen för fri programvara ska få något inflytande alls. Erik är oerhört duktig på att förklara filosofin bakom fri programvara för politiker, och på att hjälpa frihetsaktivister att förstå maktstrukturen inom EU."

Varje år sedan 2007 har FFKP delat ut Nordic Free Software Award för att uppmärksamma och belöna personer, projekt och organisationer i de Nordiska länderna, som har gjort betydande bidrag till framsteg inom Fri Programvara. Tidigare mottagre har varit Bjarní Runar Einarsson (2010), Simon Josefsson och Daniel Stenberg (2009), Mats Östling (2008), samt Skolelinuxprojektet (2007).