SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

News

Zhrnutie prípadu EURA

Aktualizované:

Slovenský importér textilu EURA Slovakia, s.r.o. čelí pokutám vo výške viac ako 5600 EUR pretože si nezaobstaral, a pri podávaní elektronických daňových výkazov nepoužíval, operačný systém Windows. Slovenská daňová správa dala EURA iba dve možnosti: alebo si kúpi a bude používať Microsoft Windows alebo bude čeliť pokutám. Aj takto by sa dalo zhrnúť rozhodnutie slovenskej daňovej správy z pred pár týždňov. Daňová správa uložila spoločnosti EURA Slovakia niekoľko pokút za to, že nepodávala ďanové výkazy elektronickou formou, ale papierovou. Použitie elektronickej formy jej totiž znemožnila webová aplikácia, ktorá funguje len na operačnom systéme Windows. Firma sa však teraz chystá obrátiť na súd a žiadať od štátu, aby nenútil podnikateľov k používaniu konkrétneho produktu, ale aby verejná správa používala multiplatformové technické riešenia založené na otvorených štandardoch, ktoré sú dostupné pre všetkých.

Pozadie prípadu

Od januára 2010 platí na Slovensku zákon, podľa ktorého musí byť mesačný súhrnný daňový výkaz ohľadom dane z pridanej hodnoty (DPH) podávaný elektronickými prostriedkami a podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Keďže však na Slovensku nemá zaručený elektronický podpis mnoho firiem, zákon umožňuje aj výnimku, a to dohodnúť sa s daňovým úradom na podávaní predmetného výkazu prostredníctvom webovej aplikácie - eDane.

Aplikácia eDane však funguje len na operačnom systéme Windows a za použitia prehliadača Internet Explorer. Na operačných systémoch od iných spoločností nie je možné túto aplikáciu vôbec spustiť. Keďže EURA Slovakia používa konkurečný operačný systém v celej firme, elektronický výkaz sa im nepodarilo podať ani za pomoci najzdatnejších technikov. Keď na to upozornila daňovú správu, nič sa nezmenilo. Firma sa preto v záujme splniť si svoju zákonnú povinnosť rozhodla podať daňové priznanie klasickou listinnou formou. Daňový úrad to však považoval za porušenie zákona.

Ukladanie pokút

Keď sa podnikateľ snažil dovolať toho, že si svoju povinnosť elektronicky splniť nemohol, dostal od slovenskej daňovej správy spolu 12 pokút. "Snažili sme sa vyhovieť zákonu, avšak na Slovensku neexistuje štátom certifikovaná aplikácia, ktorá by na inom systéme ako Windows zaručený elektronický podpis podporovala. Preto sme museli pristúpiť k osobitnej dohode s daňovým úradom a snažiť sa používať webovú aplikáciu. Bohužiaľ ani náš technik s dlhoročnými skúsenosťami to nedokázal spustiť," hovorí konateľ EURA Slovakia, pán František Slivka.

Za podanie daňového výkazu listinnou formou bol podnikateľ niekoľko krát pokutovaný, pričom doposiaľ neuspel ani s jedným opravným prostriedkom u správnych orgánov. Rozhodol sa preto obrátiť na súd."Tisíce slovenských firiem na tento prístup slovenskej daňovej správy rezignovali a jednoducho si zakúpili jednu licenciu operačného systému Windows len aby mohli podávať tieto mesačné výkazy elektronickou formou. Príde nám to nefér. Úrady tak priamo nútia slovenských podnikateľov, aby si zakúpili OS Windows, aj keď ho pre iné účely vôbec nepotrebujú," uvádza konateľ EURA Slovakia.

Európsky problém

"Ak si štát vynucuje používanie elektronickej formy ako jediný spôsob splnenia zákonnej povinnosti, musí zároveň zabezpečiť multiplatformové riešenie pre všetkých. Inak dopredu znemožňuje svojim občanom správať sa v súlade so zákonom," zdôrazňuje Martin Husovec, člen FSFE Legal, ktorý spoločnosti pomáha so žalobou na súd. Tento prípad pritom nie je na mape Európy ojedinelým.

Mnoho podnikateľov sa aj v iných členských štátoch EÚ musí boriť s rovnakým problémom. Slovenský prípad je však učebnicovým príkladom zjavnej spoločenskej nespravodlivosti spôsobenej ignorovaním otvorených štandardov. Ukazuje, že zanedbanie otvorených štandardov vedie nie len k spoločenskej nespravodlivosti, ale tiež narúša súťaž, zvyšuje náklady pre malé spoločnosti a zvyšuje byrokraciu.

Vo svojich účinkoch tiež takéto konanie verejnej správy protirečí Europskym pravidlám a odporúčaniam, ako napríklad Európskemu Rámcu Interoperability, ktorý jasne uvádza, že "Členské štáty poskytujúce národné verejné služby pomocou ICT si musia byť vedomé nebezepečenstva vytvárania nových bariér ak sa rozhodnú pre riešenia, ktoré nie sú interoperabilné. Takéto e-bariéry totiž fragmentujú vnútorný trh a narúšajú jeho správne fungovanie. Členské štáty a Komisia by mali vynaložiť úsilie aby tomu predchádzali."

Tieto nové elektronické bariéry "digitálne spútavajú" občanov a tak dopredu vylučujú to, aby sa mohli správať v súlade s právom. FSFE volá po zmene v tejto praxi.