Внимание: Тази страница не е преведена все още. Това, което виждате по-долу е оригиналната версия на страницата. Моля, използвайте тази страница за да видите как може да помогнете с преводите и с други неща.

News

FSFE's input on ICT standards for the Digital Single Market

on:

FSFE provided the European Commission input on setting priorities in ICT standards and answered to the public consultation on the adoption of a Priority ICT Standards Plan which has been proposed in the Digital Single Market (DSM) strategy.

According to our position, and in line with our DSM strategy evaluation, priorities in standardisation must be set carefully. FSFE believes following priorities at the EU level has to be set: