Sinds 2001 heeft de FSFE gebruikersrechten versterkt door drempels voor softwarevrijheid af te breken. We hebben mensen en organisaties 20 jaren lang geholpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.

Voor de komende twee decennia hebben we uw hulp nodig. We willen dat iedereen in staat is om hun technologie zelf te controleren. Vrije Software en haar vrijheden om te gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren zijn de sleutel voor dat doel.

Nieuws

FSFE's input over ICT-standaarden voor de digitale interne markt

op:

FSFE bood de Europese Commissie input over het stellen van prioriteiten als het gaat om ICT-standaarden en een antwoord op de publieke consultatie over het aannemen van een prioriteitsplan voor ICT-standaarden zoals is vastgesteld in de strategie voor de digitale interne markt.

Naar onze mening, en in lijn met onze strategische evaluatie van de digitale interne markt moeten de prioriteiten in de standaardisatie zorgvuldig worden vastgesteld. FSFE gelooft dat op het EN-niveau de volgende prioriteiten moeten worden vastgesteld: