We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

This page has not been translated yet. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

News

Mecklenburg-Vorpommern - Zittende regeringspartijen zijn blijkbaar bang voor Vrije Software

on:

De Free Software Foundation Europe maakt vandaag als deel van de "Coalitie Vrije Kennis de verkiezingstoetsstenen voor de verkiezingen voor het parlement van Mecklenburg-Vorpommern op 4 september 2016 bekend. De partijen konden stelling nemen ten aanzien van de eis om publiek gefinancierde software als Vrije Software openbaar te maken en ten aanzien van de bereidheid om Vrije Software versterkt in het onderwijs in te zetten. De Groenen staan positief ten opzichte van Vrije Software en doen voorstellen voor de omschakeling. De Linksen hebben de betekenis van „Vrije Software“ als zodanig erkent, hoewel concrete voorstellen voor de omschakeling ontbreken. SPD en CDU hebben daarentegen inhoudelijk veel in te halen.

CDU, Groenen, Linksen en SPD legden daarna hun stelling uit. Vooral de Groenen vallen positief op omdat zij zich inzetten voor een herziening van de IT-strategie van het bondsland Mecklenburg-Vorpommern en daarbij de inzet van Vrije Software zouden willen versterken. Samen met de Linksen steunen zij de eis dat publiek gefinancierde software ook aan het publiek als Vrije Software ter beschikking zou moeten zijn gesteld. Daarentegen zijn de antwoorden van CDU en SPD, de sterkste fracties in deze kabinetsperiode, teleurstellend. Beide schijnen zich met het thema Vrije Software nog niet beziggehouden te hebben en reageren dienovereenkomstig afschermend.

Enkele resultaten uit de enquête

De CDU heeft de in totaal vier vragen van Bündnis Freie Bildung en van de FSFE in een enkel antwoord samengevat. Daarin is zij van mening dat het aan het oordeel van de maker is of het werk aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. Daarmee overhandigt de CDU de controle over de software van het openbaar bestuur aan IT-bedrijven en beperkt zij de handelingsvrijheid van de staat. De CDU heeft niet de politieke wil voor het zetten van concrete stappen voor meer digitale soevereiniteit en het aanmoedigen van vrije kennis.

Daarmee in tegenstelling willen de Groenen de IT-strategie van het bondsland graag herzien om de inzet van Vrije Software te versterken. Openbaar gefinancierde software zou dan als Vrije Software moeten worden vrijgegeven. De inzet van Vrije Software in educatieve instellingen is ietwat vaag geformuleerd: deze zou "bij gelijke geschiktheid" de voorrang moeten krijgen. Zulke formuleringen worden in de praktijk helaas vaak misbruikt om Vrije Software uit te sluiten. De Groenen zien tenslotte in het onderwijs aan leerkrachten een verder aanknopingspunt om de inzet van Vrije Software te versterken.

De Linksen staan positief tegenover het idee van de uitdaging en het gebruik van Vrije Software. „Diensten en goederen die door het publiek worden gefinancierd" moeten, aldus de Linksen, "aan de burgers ter beschikking worden gesteld". De Linksen doen echter geen concrete uitspraken en nemen het standpunt in dat „de omschakeling [...] in het geval van een regeringsdeelname dan in het kader van een coalitie-overeenkomst geregeld" wordt.

De SPD gaat in haar verkiezingsprogramma op geen enkele vraag van Bündnis Freie Bildung in. Dat stelt de partij ook gelijk in het begin: "Ten opzichte van de door u gevraagde stand van zaken neemt de SPD nog geen definitief afgestemde stelling in". Toch beweren de sociaaldemocraten in hun antwoord dat "de speciaal voor het bondsstaatbestuur geprogrammeerde software [...] niet voor vrije licenties bedoeld" zijn. Bij scholen en educatieve instellingen wijst de SPD op de zelfstandigheid van het bevoegd gezag en op de "grondbeginselen van spaarzaamheid en rendabiliteit" en kan dus niet tot een besluit komen voor of tegen Vrije Software. Het is duidelijk dat de SPD tot nu toe heeft verzuimd om zich bezig te houden met de gevolgen van Vrije Software.

Eindresultaat

De Groenen staan positief tegenover Vrije Software en doen voorstellen voor omschakeling. De Linksen hebben de betekenis van „Vrije Software“ als zodanig erkent, hoewel concrete voorstellen voor omschakeling ontbreken. SPD en SDU hebben daarentegen inhoudelijk iets in te halen.

"Het is jammer dat juist de zittende regeringspartijen in Mecklenburg-Vorpommern zich tot nu toe niet of zeer oppervlakkig met de economische en maatschappelijke betekenis van Vrije Software bezig hebben gehouden. De FSFE is graag bereid om als gesprekspartner dit te veranderen en zal zich ook in de toekomst inzetten voor het informeren van politieke actoren", aldus Max Mehl, Duitslandcoördinator van de FSFE.