Nyheter

Router-Frihet: kontroll över din digitala utrustning

Publicerat:
Written by 

Rätten att välja ditt eget modem och router är en grundläggande förutsättning för en neutral, säker och hälsosam digital miljö. Om du inte kan välja din router själv är den inte fri och din digitala frihet troligtvis äventyrad. I flera år har FSFE framgångsrikt kämpat för Router-Frihet i Tyskland. Nu har debatten nått Europeisk nivå med internetleverantörer som tvingar sina specifika routrar på sina kunder. FSFE har förberett ett aktivitetspaket för personer och organisationer intresserade av att förespråka användarnas valfrihet.

Router-Frihet är rätten hos kunder till vilken internetleverantör som helst att välja och använda ett privat modem och router i stället för en router som internetleverantörerna (ISP) tvingar dem att använda - till exempel via ett kontrakt. Ett sådant påtvingande kommer med en serie problem då det innebär ett nekande till valfrihet och tar kontrollen över teknologin från användarna. Faktum är att all vår internettrafik, kryptering, backuper, kommunikation, handel, skrifter, affärstransaktioner och så vidare överförs via routern. Om din router inte är fri, är din digitala frihet troligtvis äventyrad.

Under perioden mellan 2013 och 2016 har Free Software Foundation Europe (FSFE) framgångsrikt arbetat för Router-Frihet i Tyskland. Under denna period tvingade ISP:er via kontrakt konsumenter att använda deras utrustning. FSFE gick in i den publika debatten med ett uttalande riktat mot Federal Network Agency (BNetzA) och började koordinera med andra organisationer en kampanj för att försvara och främja rätten till valfrihet med utrustning. Våra ansträngningar kulminerade i godkännandet av en lag, som avgjorde att från och med den första augusti 2016 och framåt, måste alla ISP:er i Tyskland möjliggöra för kunder att använda alternativa modem och routrar för att ansluta till internet. 2019 bekräftade en regional domstol (nivå 2 av 4) Router-Frihet (DE), genom ett domslut att ISP:erna inte kan förneka deras kunder att välja en router tillhandahållen av de själva. Det är ett tecken på att denna grundläggande frihet är förstådd av tysk domstol.

Router-Frihet i Europa

Sen 2016 skyddas Router-Frihet i Europa av förordning 2015/2120 - det så kallade nätneutralitetsförordning. Artikel 5 däri avgör att de nationella regleringsmyndigheterna är skyldiga att tillse att förordning regler efterföljs enligt de tekniska vägledningarna hos BEREC, (Body of European Regulators for Electronic Communications). Den problematiska språngbrädan för implementationen av Router-Frihet i Europa har att göra med legala och tekniska aspekter kring nätverkets termineringspunkt (NTP), vilket avgör var ISP:ns infrastruktur slutar och slutanvändarens börjar. Om NTP skulle definieras nedströms routern har användaren kanske inte rätt att använda sin egen utrustning då utrustningen tillhör ISP:n och täcks av ett kontrakt.

Representation av nätverkets termineringspunkt
Representation av nätverkets termineringspunkt

För att motverka denna begränsning i frihet och för att skydda användares kontroll över sin teknologi har FSFE börjat övervaka statusen för Router-Frihet i flera länder och förberett ett aktivitetspaket för personer och organisationer som är beredda att förespråka Router-Frihet. Paketet sammanställer information om hur man kan öka medvetenheten hos människor, idéer om hur man kan samarbeta med organisationer, (mot)argument att använda i diskussioner, liksom hur man kan kräva kontroll och övervakning från de nationella regleringsmyndigheterna (NRA).

Bli aktiv

Vi uppmuntrar till att kolla vårt aktivitetspaket om hur man kan komma igång med att organisera en strategi för att öka medvetenheten hos din gemenskap och politiska representanter. Med din hjälp kan vi hålla reda på vilka ISP:er som uppfyller lagen och vilka som inte gör det, hur de dåliga kontraktsmetoderna ser ut och förbättra landskapet för Router-Frihet i Europa. Därför skulle vi vilja höra om dina erfarenheter med ISP:er kring Router-Frihet. Vänligen kontakta oss för att dela din erfarenhet, eller om du har frågor om kampanjen.