Työmme

Free Software Foundation Europe auttaa yksityishenkilöitä ja järjestöjä ymmärtämään, kuinka vapaat ohjelmistot lisäävät vapautta, läpinäkyvyyttä ja itsemääräämisoikeuksia. Parannamme käyttäjien oikeuksia poistamalla vapaiden ohjelmistojen käyttöönoton esteitä, kannustamme ihmisiä käyttämään ja kehittämään vapaita ohjelmistoja sekä tarjoamme kaikille voimavaroja vapaiden ohjelmistojen jatkuvaan edistämiseen Euroopassa.