Çalışmalar

Avrupa Özgür Yazılım Vakfı bireylere ve örgütlere Özgür Yazılımın özgürlük , şeffaflık ve özerklik açısından nasıl katkı sağladığını anlama konusunda yardımcı olur, Özgür Yazılımı benimsemenin önündeki engelleri yıkarak kullanıcıların haklarını geliştirir, insanları Özgür Yazılım kullanma ve geliştirme konusunda teşvik eder ve Avrupa çapında Özgür Yazılım'ı daha fazla tanıtmak için herkese olanak sunmak için kaynaklar sağlar.