Varovanie: Táto stránka nebola zatiaľ preložená. To, čo tu vidíte, je originálny text stránky. Prosím pozrite sa sem ak môžete pomôcť s prekladmi, príp. iným spôsobom.

About

FSFE's mission

Free Software Foundation Europe is a charity that empowers users to control technology.

Software is deeply involved in all aspects of our lives. It is important that this technology empowers rather than restricts us. Free Software gives everybody the rights to use, understand, adapt, and share software. These rights help support other fundamental rights like freedom of speech, freedom of press, and privacy.

Free Software Foundation Europe: