O nás

Stars

Free Software Foundation Europe sa venuje propagácií Slobodného Softvéru a pracuje v prospech slobody vo vznikajúcej digitálnej spoločnosti.

Prístup k softvéru predurčuje rozsah osôb, ktoré môžu participovať na digitálnej spoločnosti. Slobody používať, študovať, rozširovať a zlepšovať softvér zaručujú rovnakú možnosť participácie, a preto sú extrémne dôležité.

Navigácia