Varning: Den här sidan har inte blivit översatt ännu. Vad du ser nedan är originalversionen av sidan. Använd denna sida för att få information om hur du kan hjälpa till med översättningar och andra saker.

About

FSFE's mission

Free Software Foundation Europe is a charity that empowers users to control technology.

Software is deeply involved in all aspects of our lives. It is important that this technology empowers rather than restricts us. Free Software gives everybody the rights to use, understand, adapt, and share software. These rights help support other fundamental rights like freedom of speech, freedom of press, and privacy.

Free Software Foundation Europe: