Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Team

Carmen Bianca Bakker

Carmen Bianca Bakker is the coordinator of REUSE. When she joined the FSFE as an intern in 2017, REUSE was in its infancy stage. Although she was supposed to be working on some internal account management software, she quickly adopted the young project and authored its missing component: a linter. She remains the project's co-maintainer and coordinator.

Outside of the FSFE, Carmen is active in the Belgian cooperative and social economy sectors, and occasionally translates Free Software projects to Esperanto. She has an international focus, speaking six languages and having lived in four European countries.

Contact

Pronouns: Zij, she, ŝi, elle, sy, sie
Languages: Dutch, English, Esperanto, French, West Frisian, German
Email: carfoomenbianca@fsbarfe.org
PGP: CD0A90F1C5CA0C92
Website: www.carmenbianca.eu
Mastodon: @carmenbianca@todon.eu