Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Contacts

If you are interested in this project you can subscribe to the French-speaking public mailing list (including non-members of APRIL) patrimoine-mondial@april.org. Here is the form to subscribe http://www.april.org/wws/info/patrimoine-mondial.

You also can directly contact the person in charge of the working group.