Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Media said

This list is obviously uncomplete because we aren't informed of all articles in all media in the world. We are in fact interested by such informations to complete our list. Archives of these documents are backuped by the person in charge of the working group.