Kampanyalarımız

Kamusal Para? Kamusal Kod!

'Kamusal Para, Kamusal Kod' kampanyasının logosu

Vergi verenlerin parasıyla üretilen yazılımlar neden Özgür Yazılım olarak yayınlanmıyor? Kamu tarafından finanse edilerek, kamu sektörü için geliştirilen yazılımların Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım lisansı altında kamuya açık olmasını gerektiren mevzuat istiyoruz. Eğer kamunun parasıysa, kod da kamunun olmalıdır. Halkın parasıyla üretilen kod, halka açık olmalıdır!

Kamusal Para? Kamusal Kod! kampanyası; Özgür Yazılım'ı, kamu tarafından finanse edilen yazılım için bir standart hâline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu ilkeyi izleyen kamu yönetimleri; diğer kamu kurumlarıyla iş birliği, tekil satıcılardan bağımsızlık, potansiyel vergi tasarrufu, artan inovasyon ve BT güvenliği için daha iyi bir temelden yararlanabilir.

Avrupa Özgür Yazılım Vakfı ile birlikte 170'in üzerinde sivil toplum kuruluşu ve 26.000'den fazla kişi Açık Mektup'u imzaladı. İmzaları tüm Avrupa'daki karar vericilerle ve siyasi temsilcilerle iletişim kurmak, kamu kodunu standart yapmaya ikna etmek için kullanacağız. Daha büyük bir etki yaratmak için imzanızı eklemeye davetlisiniz!