Αίτηση για την εκδήλωση: Το Ελεύθερο Λογισμικό ως Κοινωνική Καινοτομία

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να παρακολουθήσετε την εκδήλωση Το Ελεύθερο Λογισμικό ως Κοινωνική Καινοτομία στο Λονδίνο στις 2 Νοεμβρίου 2007. Η εκδήλωση θα διοργανωθεί στο The Hub στην 5 Torrens Street. Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση πηγαίνετε στη σελίδα Το Ελεύθερο Λογισμικό ως Κοινωνική Καινοτομία.

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την αίτησή σας πριν τις 19 Οκτωβρίου!

Στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα:

Διεύθυνση:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Τηλέφωνο:

Στοιχεία οργανισμού

Αν θα θέλατε να παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση ως αντιπρόσωπος συγκεκριμένου οργανισμού, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τις κατωτέρω απαιτούμενες πληροφορίες.

Όνομα οργανισμού:

Η θέση σας στον οργανισμό:

Τύπος οργανισμού:

(πχ, ΜΚΟ, εταιρία, δημόσιος οργανισμός)

Κίνητρο συμμετοχής

Θα θέλαμε μα γνωρίζουμε λίγα πράγματα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Παρακαλούμε εξηγήστε με συντομία πώς η συμμετοχή σας στην εκδήλωση θα ωφελήσει εσάς ή τον οργανισμό σας και πώς θα θέλατε να μεταδόσετε την εμπειρία σας σε άλλους στο αντικείμενό σας ή στην γεωγραφική σας περιοχή.

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής

Αν θέλετε βοήθεια στην πληρωμή των εξόδων σας για μετακίνηση και διαμονή, μπορούμε να καλύψουμε ένα λογικό ποσό. Για να σας επιστραφούν τα χρήματα, χρειάζεται να μας παρουσιάσετε τις αποδείξεις των εξόδων. Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω το ποσό που αναμένετε να πληρώσετε για το ταξίδι σας. Αν το πραγματικό κόστος αποδειχθεί υψηλότερο, πρέπει να μας το ζητήσετε.

Παρακαλούμε δώστε τά ποσά σε Ευρώ. Αν έχετε άλλα έξοδα εκτός της μετακίνησης και διαμονής (για παράδειγμα έξοδα θεώρησης βίζας), παρακαλούμε δώστε το ποσό και λεπτομέρειες στην ένδειξη "Άλλα έξοδα".

Έξοδα μετακίνησης:

EUR

Έξοδα διαμονής:

EUR

Άλλα έξοδα:

Παρακαλούμε μη σημειώσετε τίποτα εδώ: