Inschrijving voor Free Software as a Social Innovation

Bedankt voor uw interesse om deel te nemen aan het Free Software as a Social Innovation evenement op 2 november 2007. Het evenement zal plaatsvinden in The Hub, Torrens street 5. U kan meer informatie over het evenement vinden op de Free Software as a Social Innovation pagina.

Verstuur deze inschrijving zeker voor 19 oktober!

Contactinformatie

Naam:

Adres:

E-mail:

Telefoon:

Details over uw organisatie

Als u deel neemt als vertegenwoordiger van een bepaalde organisatie, gelieve onderstaande informatie in te vullen.

Naam van de organisatie:

Uw functie in de organisatie:

Type van organisatie:

(vb: NGO, bedrijf, overheid)

Motivatie voor uw deelname

Wij zouden graag weten waarom u aan dit evenement wil deelnemen en waarom u denkt dat dit evenement u in de toekomst van nut kan zijn. Leg alstublieft kort uit welke voordelen een deelname aan dit evenement voor u of uw organistie kan opleveren. Leg ook uit op welke manier u wat u hier leert denkt door te kunnen geven aan andere personen uit uw vakgebied of uit uw regio.

Reis- en verblijfskosten

Als u een tussenkomst nodig hebt voor uw reis- en verblijfskosten kunnen wij u persoonlijk een redelijk bedrag terugstorten. Om in aanmerking te komen voor een terugstorting dient u ons rekeningen van uw uitgaven voor te leggen. Vul de bedragen in die u denkt nodig te hebben voor uw reis. Als uw reële kosten hoger blijken te liggen, dient u ons opnieuw te contacteren.

Bezorg ons de bedragen in Euro. Als u andere kosten hebt dan reis- en verblijfskosten (bijvoorbeeld visakosten), geef dit bedrag dan op onder "andere uitgaven".

Reisuitgaven:

EUR

Verblijfsonkosten:

EUR

Andere uitgaven:

Vul hier niets in: