SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

TUX&GNU@school - 8:e utgåvan

Varannan månad kommer TUX&GNU@school [2] stt rapportera om öppen programvara, en hemsida om teman och enkle ideera att prova. Den här gången ska jag berätta om GAMGI [3], ett fritt utbildningsprogram, om projektet Skolelinux [4] och KDE Edutainment [5] och om iden "Something neat for KDE-Edu" ;-).

Välkommen till den 8:e utgåvan av TUX&GNU@school. Sedan förra gången har jag som utlovat ordnat tillgången till nyhetsbrevet jag berättade om. Där kan du prenumerera och få den senaste utgåvan varannan månad. För tillfället finns nyhetsbrevet tillgängligt på 5 språk. Ja, du hörde rätt, tillkommit har ( Spanska [6]) förutom de tidigare (Tyska [7], Engelska [8], Franska [9] och Svenska [10]). Tack till Samuel Gimeno.

Några ord från översättaren TUX@school översätts till svenska av Bengt Skyllkvist på BSD Datautbildning. Tyvärr har jag problem med vissa termer när det gäller atommodellering, kemiska begrepp etc. där lämnar jag den engelska beskrivningen orörd.
Ni får ha överseende med detta då mitt område är utbildning inom Linux-Unix.

GAMGI - General Atomistic Modelling Graphic Interface

Jag fick ett email från Carlos Pereira där han frågade om han fick presentera sitt program här. Naturligtvis, det är precis sånt som jag vill göra här. Följande beskrivning kommer helt från Carlos själv aom också samtidigt är upphovsman till GAMGI [3].

GAMGI står för General Atomistic Modelling Graphic Interface. Programmet är licensierat under GNU GPL [12] och du kan bygga, studera och analysera atom strukturer, som t.ex molekyler, kristaller, glas, vätskor, etc. med programmet. GAMGI har support för 230 crystallographic space groups, och kan t.ex. användas för att utföra point symmetry and 3D Voronoi analys. Dessutom ha GAMGI support för multipla fönster, lager och lights och ger maximal kontroll även över låg-nivå objekt som atomer, bindningar och text objekt.

GAMGI kommer med XHTML dokumentation som kan läsas i en browser eller i själva programmet. TProgrammet kommer också med hundratals filer som beskriver relevanta moöekyler, clusters och celler. Filerna är i GAMGI XML format och kan laddas "out-of-the-box".

Screenshot 1: GAMGI at work

Skärmbild 1: GAMGI i arbete

GAMGI är skrivet i ANSI C och kräver glib 1.2/gtk 1.2, gtkglarea 1.2, mesa och expat biblioteken, som finns tillgängliga i alla Linux distributioner. Programmet består an ansenliga 150,000 rader av kod. Det finns rvå mailinglistor [13], en för användarhjälp och en för diskussioner om utvecklingen av programmet. Andre Truter, en programmerare, paketerar GAMGI för olika operativsystem. För närvarande finns paket för SuSE och Debian [14]. Paket för andra operativsystem kommer att byggas på förfrågan.

Vidare skriver Carlos i sitt mail att även om han skrivit GAMGI från början och inte kopierat något annat program, så var han naturligtvis inspirerad av andra program som InsightII och Cerius2 från sin studietid. Han pekar på att många funktioner fortfarande saknas men programmet är redan mycket användbart speciellt inom utbildningsområdet.

Om du har frågor eller förslag så är Carlos [15] intresserad. Men nu till det första projektet i den här utgåvan, dvs Skolelinux.

Skolelinux

Skolelinux [4] bygger på Debian [16] linux som är avsett att användas i skolan. Målet för den här distributionen är och har alltid varit att erbjuda en färdigkonfigurerad miljö och en enkel basplattform. Detta för att idag är det många lärare som måste administrera datormiljön på sin skola.

Här vill jag tacka Knut Yrvin, den norske projektledaren, och Kurt Gramlich, ledaren för det tyska Skolelinux projektet, för svaren till mina frågor. Som du kanske förstått är Skolelinux ett projekt från nord europa [17], närmare bestämmt från Norge. "Skole" betyder "skol" och vad "Linux" betyder är väl klart, eller ;-).

Projektet ide kom till i juni 2001 när Petter Reinholdtsen och Knut Yrvin träffades på en sommarfest och diskuterade programvaru problemet i skolan. Programmen var uteslutande leverantörsspecifika och licenserna inte speciellt användarvänliga. Detta håller på att förändras och över 200 skolor [18] jobbar med Skolelinux bara i Norge. Dessutom kan det vara intressant att veta att projektet har 3 heltids tjänster och naturligtvis ett antal frivilliga spm bidrar med sin del.

Efter att ha blivit Debian:s avknoppning i Norge slogs Skolelinux projektet förra året ihop med Debian projektet DebianEDU [19]. Naturligtvis var detta en viktig utveckling för Skolelinux eftersom personer från olika länder nu blev intresserade av Skolelinux. Detta leder till Kurt Gramlich och Skolelinux Tyskland, som anpassat distributionen till tyska genom att översätta distributionen samt anpassa skärmlåsningen för skolan.

Screenshot 2: Skolelinux Logo

I Norge har projektet stöd av staten samt privata företag. Dessutom görs en verksamhetsstudie om Skolelinux i skolorna i Oslo. Innan jag glömmer, Skolelinux finns i en stabil första version: Skolelinux Venus 1.0 [20]. Kommande versioner kommer att vara baserade på Debian Sarge som inkluderar nyare versioner av mjukvara.

Andra länder där det arbetas med Skolelinux är Frankrike, Grekland och Uganda. Det tyska Skolelinux projektet verkar dock vara mest aktivt bortsett från huvudprojektet i Skandinavien. Dessa pesrsoner, som alla är frivilliga, ,jobbar otroligt fortt och har en fot i nästan varje Free Software händelse i landet. De är också mycket bra på dokumentation [21] och har en egen hemsida Skolelinux.de [22]. I Gütersloh (Tyskland) finns ett flitigt använt testcenter där utveckling och tester görs regelbundet.

Några exempel från Skolelinux Tyskland är t.ex. en möjlig integration av inlärningssystemet ILIAS [23] eller moodle [24], en Windows binding eller en produkt koncept katalog för kvalitets hantering [25]. Mycket återstår att göra framöver, inte bara i Tyskland, vilket betyder att man är tacksam för all hjälp. En möjlig startpunkt är bättre dokumentation, översättningar till nationella språk eller skriva enklare utbildningsprogram. Speciellt intressant är om du har en pedagogisk utbildning.

Abbendum: På detta års Systems konvent i Munchen (Tyskland) [26] man Linux New Media Award [27] i kategorin Bästa Nya Distribution.

Det ska bli spännande att se vad som händer inom och med Skolelinux i framtiden och vi kommer att hålla er informerade. Men nu till det andra projektet i denna utgåva där Anne-Marie presenterar nyheter om KDE Edutainment projektet.

KDE-Edu i KDE 3.3

Som ni vet, KDE 3.3 släpptes i slutet av Augusti och bug fix versionen 3.3.1 släpptes för ett par dagar sedan. Några saker har ändrats ie KDE-Edu [5] applikationer.

Vi har två nya program:

KHangman [32] har förbättrats enligt en användbarhets studie [33]. KTouch [34] (touch typing) och KEduca [35] (rn test maker) har nya ansvariga. KStars [36] börjar bli et bästa astronomi programmet i GNU/Linux.

Framöver, skulle vi vilja bygga ett mattematikprogram för åldrar 8 till 15 med areaor, perimetrar, etc. Ett program om geografi [37] är också under utveckling, den stora svårigheten här är att göra kartorna (använda fria kartor och anpassa dem). I alla utbildningsprogram, är data den svåraste delen då denna måste översättas till alla tänkbara språk.

Istället för att presentera en speciell ide vill jag hänvisa till Anne-Marie's vädjan: skapa data för fria utbildningsprogram och skicka det till KDE-Edu projektet.

och slutligen dessa nyheter.

Nyheter och uppdaterade program

KEduca icons tävling (edu.kde.org - 04.10.2004)

KEduca [35] har hittat en ny ansvarig, Henrique Pinto. Henrique startade snabbt arbetet med KEduca och gjorde det till en del av KPart (vilket innebär att du kan öppna keduca filer inifrån Konqueror til exampel). Han komprimerade och ktypterade också test filen så eleverna inte kan läsa den. KEduca behöver ikoner, du hittar all information på KEduca-icons [38] sidan eller på KDE-Look websida [39]. Så om du är en artist så är det här ett tillfälle att lämna ett bidrag!

Ansvariga sökes (edu.kde.org - 24.09.2004)

KEduca [35], KMessedWords [40] and KVocTrain [41] söker nya ansvariga. Vad betyder då detta? KMessedWords GUI behöver göras om och huvuduppgiften är att översätta lexikonet så alla språk i KDE kan användas. En annan finess vore också att dela orden i stavelser. KHangMan:s datafiler (med tips där det går) skulle vara en möjlighet. Detta är inte speciellt betungande och skulle kunna göras av en nybörjare. För KEduca, vore det bra att kryptera xml filen så att eleverna inte kan läsa svaren. Portering till gällande kdelibs behövs också. KVocTrain rkräver resurser och en total omskrivning skulle behövas då koden är riktigt gammal. Inresserade kan anmäla sej på kde-edu mailinglist [42]. Du kan vara säker på att du får massor med hjälp och ha kul inom KDE community!

Arbete med att förbättra dokumentation (edu.kde.org - 23.08.2004)

aKademy KDE World Summit [43] har statat och, då inga KDE-Edu personer finns närvarande arbetar Anne-Marie med andra personer där. Ett IRC möte har hållits idag med Phil och Lauri från KDE:s dokumentation team. Flera ideer har diskuterats: att ha barn-inriktad dok. , att ha Quick Start sidor för varje program, skriva nya exempel för edu doks... Vi föröker också gå igenom varje Handbok för att se vad som kan förbättras. Mänga tack till Dokumentations teamet som visat att teamwork gör KDE bättre! Titta på denna sida [44] för ideer om hur dokumentation kan förbättras.

Användarstudie av KHangMan (edu.kde.org - 23.08.2004)

Celeste Paul skrev en utförlig användarstudie [33] av KHangMan [32]. Hennes förslag kommer att införas och kan följas på KHangMan usability page [45]. Tack Celeste för ett utomordentligt bra jobb!

KWordQuiz i KDE-Edu (edu.kde.org - 14.05.2004)

KWordQuiz [28] inlemmats i kdeedu modulen och ersatt FlashKard [46]. KWordQuiz lär dej utöka ordförrådet (WordQuiz och kvtml format supportas) och har all FlashKard funktionalitiet. Vidare, Quiz mode är toppen och Editing mode är mycket kraftfull. LinuxMagazine [47] skrev två sidor om KWordQuiz i Utgåva 41 lade vänligen utartikeln online [48], Tack så mycket!.

Utvecklar nyheter: KNewStuff dokumentation (edu.kde.org - 15.04.2004)

KNewStuff biblioteket finns nu i kdelibs och därmed tillgängligt för aplikationer som behöver detta. KLettres i cvs HEAD och KHangMan använder detta med framgång. Detta bibliotek tillåter ett program att hämta och installera det från internet med några musklick. En HowTo finns tillgänglig i utvecklarsektionen på denna webbsite [49] som hjälp hur man använder biblioteket.

KTouch behöver feedback (edu.kde.org - 05.04.2004)

Andreas, den nuvarande medansvarige för KTouch [50] kommer att börja på en ny version version av KTouch. Han har formgett ett nytt koncept [51] och vill gärna ha synpunkter. Låt honom veta vad du tycker och eventuella önskemål här [52].

Updaterade program versioner

Ok,det var allt. Vi återkommer nästa år (2005 övers. anm.)

Länkar:

[1] Kritik, frågor, kommentarer, ideer och annat till: foxman@lugo.ch
[2] TUX&GNU@school: fsfe.org/activities/tgs
[3] Hemsidan för GAMGI: www.gamgi.org
[4] Hemsidan för Skolelinux: www.skolelinux.org
[5] Hemsidan för KDE-edu projekt: edu.kde.org
[6] Nyhetsbrevet TUX&GNU@school
[7] Den spanska hemsidan för TUX&GNU@school
[8] Den tyska hemsidan för TUX&GNU@school
[9] Den engelska hemsidan för TUX&GNU@school
[10] Den franska hemsidan för TUX&GNU@school
[11] Den svenska hemsidan för TUX&GNU@school
[12] GNU GPL - General Public License
[13] Epostlista för GAMGI
[14] GAMGI paket för SuSE och Debian
[15] Carlos Pereiras email adress
[16] Hemsidan för Debian: www.debian.org
[17] Norska hemsidan för Skolelinux project: www.skolelinux.no
[18] Skolor som inför Skolelinux
[19] Hemsidan för Debians delprojekt DebianEDU
[20] Nedladdning av Skolelinux Venus 1.0
[21] Dokumentation av Skolelinux
[22] Den tyska hemsidan för Skolelinux projektet: www.skolelinux.de
[23] Hemsidan för inlärningssystemet ILIAS
[24] Hemsidan för inlärningssystemet moodle: www.moodle.org
[25] Skolelinux produkt konceptkatalog för kvalitetshantering
[26] Hemsidan för System i Munchen (Tyskland)
[27] Linux New Media Awards 2004
[28] Hemsidan för KWordQuiz: edu.kde.org/kwordquiz
[29] Hemsidan för KTurtle: edu.kde.org/kturtle
[30] 3:e pris för KTurtle
[31] Dutch Linux Programming magazine
[32] Hemsidan för KHangman: edu.kde.org/khangman
[33] Användarstudie av KHangman
[34] Hemsidan för KTouch: edu.kde.org/ktouch
[35] Hemsidan för KEduca: edu.kde.org/keduca
[36] Hemsidan för KStars: edu.kde.org/kstars
[37] Hemsidan för KGeography: edu.kde.org/kgeography
[38] KEduca-Icons
[39] KEduca-Ikoner på kde-look.org
[40] Hemsidan för KMessedWords: edu.kde.org/kmessedwords
[41] Hemsidan för KVocTrain: edu.kde.org/kvoctrain
[42] Maillistor för KDE-edu projektet
[43] Hemsidan för aKadamy KDE World Summit
[44] Dokumentation av KDE-edu projektet: edu.kde.org/doc
[45] KHangman användningssida
[46] Hemsidan för FlashKard: edu.kde.org/flashkard
[47] Hemsidan för Linux-Magazine: www.linux-magazine.com
[48] Linux-Magazine artikel om KWordQuiz (pdf)
[49] Utvecklar sidor för KDE-edu projektet
[50] Sourceforge hemsida för KTouch: ktouch.sourceforge.net
[51] Nytt koncept för KTouch (txt)
[52] Email adress för KTouch delansvarige Andreas

Om författaren:

Mario Fux avslutade 1999 lärarutbildningen i Brig med inriktning på matematik och naturvetenskap.
F.n studerar han vid university of Zurich med inriktning pedagogik och datorvetenskap som tillägsämne. Tillsammans med två kollegor grundade han "ALIS - Arbeitsgruppe Linux an Schulen" (Schweizisk arbetsgrupp för linux at school). och när han inte sitter framför sin PC, sitter han vid sin naturliga damm uppe i bergen.

Detta dokument publiseras under GNU Free Documentation License.

Copyright (c) 2002 Mario Fux. Det är tillåtet att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument i enlighet med GNU Free Documentation License, Version 1.2 eller senare version publiserad av the Free Software Foundation;http://www.gnu.org/licenses/fdl.html.