Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

TUX&GNU@school kolumnen

Allmänt

Denna månad informerar TUX&GNU@school kolumnen om en fri utbildningsprogramvara, en websida om ämnet läromedel och till sist, en ide för ett användbart ljudprogram som läromedel.

Kolumnen kan även erhållas automatisk varannan månad här newsletter.

Utgåvor

Senaste utgåva är Nummer 8, 2004-11-01.

Gamla utgåvor:

Kontakter & Deltagande

Författare och chefredaktör är Mario Fux.
Nuvarande medarbetare är Christian Selig och Kristian Rink.
Anne-Marie Mahfouf översätter kolumnen till franska.
Bengt Skyllkvist översätter kolumnen till svenska.
Samuel Gimeno Artigas översätter kolumnen till spanska.
Teamet kan nås via maillistan. Frågor, kritik, kommentarer och tips är alltid välkomna.

Generellt kan vem som helst delta som kan korrekturläsa eller översätta och har kännedom om standard GNU policy. Speciellt skulle vi uppskatta översättare för de övriga europeiska språken .
Du som alltid velat göra en insats för Free Software, men som varken är programmerare, artist eller hacker, kan bidra genom sitt arbete med TUX&GNU@school kolumnen!
Tag kontakt med oss.