Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

The World Summit on the Information Society has passed and has been followed up by the Internet Governance Forum. The pages here are kept for archiving purposes.

World Summit on the Information Society (WSIS)

The World Summit on the Information Society (WSIS) was a two-summit UN conference organised by the ITU at which important cornerstones for the information and knowledge society should be laid. After the summits in Geneva and Tunis, the WSIS is now in its implementation phase.

FSFE has been participating for many years along with other civil societies to make sure that principles of freedom, human rights, sharing of knowledge and access to information will be upheld.

Followup-Activities

Documents

Debriefings

Mailing Lists

More Information