Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Contact

FSFE Email Updates

The Free Software Foundation Europe is a charitable, registered association. We provide assistance, information and expertise on a wide variety of issues relating to Free Software. On this page you can subscribe to our irregular email updates.

We also publish a monthly newsletter with all information regarding our activities summarised in your inbox. If you are interested, visit our Newsletter Subscription Page.