Kujdes: Kjo faqe s’është përkthyer ende. Ajo që po shihni më poshtë, është faqja në versionin origjinal. Ju lutemi, përdorni këtë faqe që të shihni se si mund të ndihmoni te përkthimet dhe anë të tjera.

Designers

FSFE Style Guide

Introduction

Since FSFE publications and related materials are created and distributed through a variety of channels, there is a need for a central resource on style guidelines. This style guide attempts to collect at least the most important cornerstones to help you create whatever FSFE material you come up with.

FSFE Guide

FSFE Color Library

logo usag usage

Logo as design element

design element

The picture mark may be used by itself in any variation as a design element as on the back of the FSFE business card or on any other medium.

FSFE business card

logo

FSFE Letter

logo

All text which is not pre-printed to be set in Nimus Sans L, 100% black:

Computer&Web

Please read: