Νέα

Η Julia Klein εξελέγη αντιπρόσωπος της Κοινότητας στη ΓΣ του FSFE

στις:

Εκλογικά αποτελέσματα

Τα Μέλη του FSFE έχουν εκλέξει τον δεύτερο αντιπρόσωπό τους στο σώμα διακυβέρνησης του οργανισμού, τη Γενική Συνέλευση. Η Julia Klein θα συμμετέχει με τον Torsten Grote στο σώμα λήψης στρατηγικών αποφάσεων του FSFE για να μεταφέρει τη φωνή των Μελών για τα επόμενα δύο χρόνια.

Υποψήφια με αντίπαλο τον άλλο υποψήφιο της Κοινότητας, τον Björn Schießle, η Julia νίκησε με ποσοστό συμμετοχής 19.29 τοις εκατό. Η εκλογή διεξήχθη κατά τη διάρκεια του μηνός Φεβρουαρίου με χρήση της μεθόδου ψηφοφορίας Condorcet.

Ο Πρόεδρος του FSFE Karsten Gerloff δηλώνει: “Είναι πολύ ευχάριστο να παρατηρούμε την ενέργεια και τη δημιουργικότητα που και η Julia και ο Björn φέρνουν στο FSFE. Είμαι ευγνώμων και στους δύο για την προετοιμασία που έκαναν για να αναλάβουν την ευθύνη να εργαστούν για τη στρατηγική του FSFE. Συγχαρητήρια στην Julia, την οποία καλωσορίζουμε στη Γενική Συνέλευση!”

Ευχαριστούμε επίσης όλα τα Μέλη που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και την έκαναν μια αξιόλογη εμπειρία για την Κοινότητα και το FSFE. Συγκεκριμένα, ευχαριστούμε την Julia και τον Björn για την υποψηφιότητα που έθεσαν και για τις προσπάθειές τους κατά την προεκλογική εκστρατεία. Και φυσικά, συγχαρητήρια στην Julia!

Αποτελέσματα

1. 2.
1. Julia Klein 102
2. Björn Schießle 49

Έκθεση ψηφοφορίας

Julia Klein Björn Schießle
1 2
2 1
1 2
1 2
1 2
2 1
1 2
2 1
2 1
1 2
1 Λευκό
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 1
1 2
1 2
Λευκό Λευκό
1 2
1 2
1 2
2 1
2 1
1 2
1 2
1 1
1 2
2 1
1 2
1 2
2 1
1 2
1 2
1 2
2 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
2 2
1 1
1 2
1 1
1 2
2 1
2 1
1 2
2 1
1 2
1 2
2 1
1 2
1 1
1 2
1 2
2 1
1 2
2 1
2 1
2 2
1 2
2 1
1 2
Λευκό 1
1 2
1 Λευκό
2 1
2 1
1 2
Λευκό Λευκό
Λευκό Λευκό
1 2
1 2
1 2
2 1
1 2
1 2
Λευκό 1
2 Λευκό
1 2
1 2
1 2
1 1
2 1
2 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
2 1
1 2
1 2
1 2
2 1
1 2
Λευκό 1
2 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
2 1
2 1
1 2
2 1
Λευκό Λευκό
2 1
2 1
Λευκό 1
2 1
1 Λευκό
2 1
1 2
1 2
2 1
1 2
Λευκό Λευκό
2 1
2 1
1 2
1 2
2 1
1 2
2 1
1 2
2 2
1 2
2 1
1 2
1 2
1 2
1 1
1 2
1 2
1 2
2 1
1 2
1 2
2 1
1 2
2 1
1 2
1 2
2 1
2 1
Λευκό 2
2 1
2 1
1 1
Λευκό 1
1 2
Λευκό Λευκό
1 2
1 2
2 1
2 1
1 2
1 2
2 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
2 2
1 2
2 1
1 2
1 2
1 2
1 2

Οι ψήφοι αποτυπώνονται με τυχαία σειρά.

Μπορείτε να δείτε τις ψήφους σε CSV.

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την ανθεκτικότητα της ισχυρότερης ανταγωνιστικής διαδρομής που συνδέει κάθε ζεύγος επιλογών. Η επιλογή για τη θέση 1 κατατάσσεται πάνω από την επιλογή για τη θέση 2 αν υπάρχει μια διαδρομή που οδηγεί από την 1 στη 2 η οποία είναι ισχυρότερη από κάθε άλλη που οδηγεί από τη 2 στην 1.

1. 2.
1. Julia Klein - 102–49
2. Björn Schießle . -