Νέα

Bolzano, παρακαλούμε μην πετάς τα λεφτά σου

στις:

Το FSFE υποστηρίζει την ανοιχτή επιστολή από την ομάδα LUGBZ προς την Περιφέρεια του Νοτίου Τιρόλου

Αγαπητέ Υπουργέ Roberto Bizzo,

Στις 25 Μαΐου 2010 η περιφερειακή διοίκηση του Bolzano αποφάσισε να ξοδέψει 2.2 εκατομύρια ΕΥΡΩ για τα τρία επόμενα έτη για την ανανέωση αδειών χρήσης από τη Mcrosoft Ιρλανδίας, και την αγορά πρόσθετων αδειών. Όλα αυτά έγιναν χωρίς κάποια δημόσια πρόσκληση για προτάσεις, καθιστώντας αδύνατο για τους ανταγωνιστές προμηθευτές παρόμοιου λογισμικού να κάνουν τις δικές τους προσφορές.

Σας ζητάμε να ξανασκεφτείτε αυτήν την απόφαση. Θα επηρεάσει τη στρατηγική σας θέση για χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο των τριών ετών διάρκειας των αδειών χρήσης.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Neelie Kroes δήλωσε στις 13 Ιουνίου 2010 στις Βρυξέλλες:

«Πολλές διοικητικές υπηρεσίες έχουν χωρίς πρόθεση βρεθεί κλειδωμένες σε ιδιοκτησιακές τεχνολογίες για δεκαετίες. Μετά από ένα ορισμένο σημείο εμποτίζονται με αυτήν την αρχική επιλογή σε τέτοιο βαθμό ώστε για τις εναλλακτικές λύσεις να διακινδυνεύεται η συστηματική τους αγνόηση, ανεξάρτητα από τα πιθανά οφέλη. Αυτή είναι σπατάλη δημόσιου χρήματος την οποία οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες δεν μπορούν πλέον να αντέξουν.»

Με την απόφασή σας να αγοράσετε το λογισμικό επικοινωνίας εξυπηρετητών Microsoft Sharepoint και Microsoft Office χωρίς να αξιολογήσετε εναλλακτικές λύσεις Ελεύθερου Λογισμικού θα αυξήσετε την εξάρτηση του οργανισμού σας από τη Microsoft. Θα οδηγήσετε τα συστήματα Πληροφορικής της υπηρεσίας σας στον μονόδρομο των ιδιοκτησιακών τύπων αρχειοθέτησης και του ιδιοκτησιακού λογισμικού, κλειδώνοντας τα δεδομένα του οργανισμού σας μαζί και τα δεδομένα των πολιτών του Bolzano.

Επίσης διακινδυνεύετε να κατηγορηθείτε για κακή διαχείριση στις διαδικασίες προμηθειών. Η παρατεταμένη αγωγή εναντίον της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Διοίκησης, η οποία ακόμη συνεχίζεται, παρέχει ένα παράδειγμα των πιθανών νομικών συνεπειών.

Οι αποφάσεις που λαμβάνετε σήμερα θα έχουν μακρόχρονη επίπτωση. Η αποδέσμευση από το κλείδωμα θα γίνεται ακριβότερη με την πάροδο του χρόνου, καθώς θα διακινδυνεύετε να μετατραπούν τα περισσότερα από τα πολύτιμα δεδομένα σας σε ψηφιακά τοξικά απόβλητα.

Αντί να πετάτε λεφτά από δω κι από εκεί, σας ζητάμε να κάνετε πίσω στη συμφωνία σας με τη Microsoft και να ανακοινώσετε δημόσια πρόσκληση για προτάσεις, ανοικτή προς όλους τους προμηθευτές. Όταν κάνετε μια επιλογή μελλοντικής λύσης για τον οργανισμό σας, σάς παροτρύνουμε να εξετάσετε τη στρατηγική ελευθερία την οποία το Ελεύθερο Λογισμικό, τα Ανοικτά Πρότυπα και οι ανοικτοί τύποι αρχειοθέτησης παρέχουν, αντί να βαθαίνετε την εξάρτησή σας από έναν μοναδικό προμηθευτή.

Ίσως θα θέλατε να διερευνήσετε τις ευκαιρίες τις οποίες μια τέτοια στρατηγική θα παρείχε στις τοπικές επιχειρήσεις στην περιφέρεια του Bolzano-Bozen, η οποία έχει με επιτυχία μετατραπεί σε έναν κόμβο Ελεύθερου Λογισμικού.

Για το συμφέρον των πολιτών του Bolzano-Bozen, σας παροτρύνουμε να αποδεχτείτε την προσφορά για διάλογο που σας προτείνουν ειδικοί στο Ελεύθερο Λογισμικό από την τοπική ομάδα GNU/Linux User Group Bolzano (LUGBZ) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. Είμαστε έτοιμοι να σας συμβουλεύσουμε στις στρατηγικές σας επιλογές σχετικά με τις προμήθειες λογισμικού και να συζητήσουμε τις ευκαιρίες οικονομικών λύσεων του Ελεύθερου Λογισμικού και των Ανοικτών Προτύπων.

Με εκτίμηση,
Karsten Gerloff

Πρόεδρος,
Free Software Foundation Europe
https://fsfe.org