Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Νέα

Election results for FSFE's Fellowship GA seat

στις:

And the winner is...

All through the month of February, FSFE's Fellows cast their votes for one of their number to represent them in FSFE's General Assembly. The election period ended yesterday at midnight, with the following results:

  1. Hugo Roy, condorcet winner: wins contests with all other choices.
  2. Kostas Boukouvalas, loses to Hugo Roy by 87–67

"In the name of FSFE, I would like to thank Kostas and Hugo for running for this important office, and congratulate Hugo on his election," says FSFE's President Karsten Gerloff. "He has already brought many creative ideas to FSFE, and I look forward to seeing him play an even greater role as Fellowship representative."

In the General Assembly, Hugo Roy will join Julia Klein, the current holder of the second Fellowship representative seat. Fellowship coordinator Matthias Kirschner adds: "Thanks to all Fellows who participated in the whole process. Thanks to Kostas for his commitment, and last but not least, congratulations to Hugo!"

Details of the result

The detailed report is available on the voting plattform.

You can download ballots as a CSV.