Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

FSFE has sent input to the European Commission on its upcoming seven-year flagship program for research funding. Under the "Horizon 2020" program, the European Commission will support research and development in Europe with 80 billion Euro from 2014 to 2020.

The goal of FSFE's contribution is to help the EC maximise the social value Europeans obtain from the Horizon 2020 program, which is funded out of the taxes they have paid.

Key points of FSFE's input:

FSFE will continue to engage with the European institutions in order to support the development of Horizon 2020.