Thanks to your contribution, our "What is Free Software" video is now available in Albanian, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Polish, Portuguese, Spanish and Swedish! You can find them all at media.fsfe.org.

Kujdes: Kjo faqe s’është përkthyer ende. Ajo që po shihni më poshtë, është faqja në versionin origjinal. Ju lutemi, përdorni këtë faqe që të shihni se si mund të ndihmoni te përkthimet dhe anë të tjera.

News

Manchester Fellow interviewed by BBC Radio

më:

Manchester Fellow Anna Morris was interviewed on BBC Radio this week, about women in Free Software, what Free Software is, and her involvement with FSFE.

In just a few minutes she discusses what Free Software is, what it's like being a woman in the Free Software movement, and how she first got involved.

Her interview starts 17 minutes into the podcast version of the show "outriders", and can be downloaded in the Free Software Ogg Vorbis audio format here. The podcast is also available direct from the BBC.

Anna is one of the Coordinators of the Manchester Fellowship group. The Women in Free Software conference is called Flossie, and will be held in London on 25-26 May.