SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Uutiset

Maksaako riippuvuus yksittäisestä ohjelmistoyrityksestä Helsingille vuosittain 3,4 miljoonaa euroa?

, :

Helsingin kaupungin raportti OpenOffice-pilottihankkeesta tuottaa kaupunkilaisille enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Kaupunki kokeili avoimen lähdekoodin hyötyohjelmistopakettia kaupunginvaltuuston jäsenten kannettavissa tietokoneissa kymmenen kuukauden ajan vuonna 2011. Ohjelmistopaketti sai käyttäjiltä laajan hyväksynnän. Kokeilun päätyttyä kaupunki tuotti pilotista raportin, jonka mukaan OpenOfficen käyttöönotto koko virkamieskunnalle tulisi hyvin kalliiksi.

"Kaupungin raportti väittää, että maksaisi 3,4 miljoonaa euroa vuodessa käyttää OpenOfficea. Luku vaikuttaa yllättävän isolta ja raportti ei selosta, miten lukuun on päädytty," sanoo Otto Kekäläinen, Euroopan vapaiden ohjelmien säätiö (Free Software Foundation Europe, FSFE), Suomen paikalliskoordinaattori. "Ilman tarkkoja tietoja, luku vaikuttaa perusteettomalta." Ilmeisesti Helsingin hallinto ei raporttia laatiessaan edes ollut yhteydessä yleisiin OpenOffice-palveluiden tarjoajiin tiedustellakseen hintoja.

Helsingin kaupungin tulisi vastata seuraaviin kysymyksiin:

Näyttää siltä, että suuri osa esitetyistä kustannuksista johtuu kaupungin lukittautumisesta yksittäisen ohjelmistotoimittajan tuotteisiin. Kaupunki käyttää lukuisia Microsoftin tuotteita, joista jokainen tekee siirtymisen minkä tahansa komponentin osalta toisten ohjelmistontoimittajien tuotteisiin yhä vaikeammaksi.

”Kaupungin tulisi tehdä selväksi, miten suuri osa raporteissa mainituista kustannuksista johtuu tosiasiassa OpenOfficen käyttöönotosta, ja kuinka paljon pelkästään irtautuminen Microsoftin suljetuista tiedostomuodoista ja rajapinnoista tulisi maksamaan,” sanoo Kekäläinen.

Näyttää myös siltä, että pilottihanke kärsi muutamista perustavanlaatuisista ongelmista. Siihen osallistuneet käyttäjät eivät esimerkiksi saaneet ohjelmiston käyttökoulutusta.Vaikka OpenOffice tavallisesti tukee Microsoftin uusimpia suljettuja tiedostomuotoja, puuttui tämä tuki kaupunginvaltuuston jäsenten tietokoneisiin asennetusta versiosta. Sen vuoksi pilottihankkeeseen osallistuvat kohtasivat sellaisia ongelmia tiedostojen vaihdossa muiden virkamiesten kanssa, joita täyden OpenOffice-version käyttäjät eivät olisi kokeneet. Tästä huolimatta useimmat pilottihankkeeseen osallistuneet ilmoittivat olevansta tyytyväisiä yksittäisestä toimittajasta riippumattomaan, avoimeen toimisto-ohjelmisto OpenOfficeen.

”Monet kaupungit ovat toteuttaneet aikaisemmin sen, mitä Helsinki esitti yrittäneensä tehdä”, sanoo Kekäläinen. ”Maailmalta löytyy paljon hyviä esimerkkejä ja avuliaita kontakteja, vaikkapa Ruotsista, Münchenistä tai Espanjasta. Kokeneet tekijät voivat auttaa Helsinkiä saavuttamaan tavoitteensa avointen ohjelmistojen hyödyntämisessä nopeammin ja edullisemmin.”

FSFE on julkaissut sivulla https://fsfe.org/news/2012/news-20120412-02.html analyysin Helsingin OpenOffice-raportista.

FSFE työskentelee yleisen edun puolesta. Toiminnalle voi antaa tukensa sivulla fsfe.org/support.

Yhteystiedot

Suomi

Otto Kekäläinen
FSFE:n paikalliskoordinaattori, Suomi
otto@fsfe.org
+358 44 566 2204

Kansainvälinen

Karsten Gerloff
FSFE:n puheenjohtaja
gerloff@fsfe.org
+49 176 9690 4298

Jos haluat jatkossa lisää FSFE:n lehdistötiedotteita, tilaa tiedotteet sivulta https://fsfe.org/press.