Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Νέα

UK Open Standards experts publish joint statement on Government consultation

στις:

At a meeting yesterday, hosted by the British Computer Society's Open Source Specialists Group, We the Undersigned called upon the Government to do the following:

Commitment to these points is critical if The Government is to achieve its stated aims of a more competitive and diverse market for public contracts, reduction of barriers to participation in public sector IT affecting small and medium size enterprises, and realisation of the potential benefits of its existing Open Data strategy.

We believe that it is important that The Government moves quickly from setting Open Standards policy to practically implementing it, and we look forward to participating in the next steps of this process.

Sincerely,

Howard Thomson, Martin Houston, Free and Libre Open Source Software UK,
Sam Tuke, Free Software Foundation Europe,
Graham Taylor, Open Forum Europe,
Gerry Gavigan, Open Source Consortium